บ้านแบบนี้ที่ฝันไว้เลย ?
ห้องแบบนี้แหละที่อยากนั่งเล่นพักผ่อน ?
ห้องนอนที่ชื่นชอบและอยากใช้งานมากที่สุด ?
รูปทรงประตู หน้าต่างที่ชื่นชอบ ?
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ที่อยากพากลับบ้านด้วย ?
รูปทรงหลังคาที่ชื่นชอบ ?
แต่งบ้านบรรยากาศแบบนี้ที่ใช่คุณที่สุดเลย