<img height='1' width='1' style='isplay:none' src='https://www.facebook.com/tr?id=423993275687510&ev=PageView&noscript=1' />


ปรับอาคารเก่าเป็น Hostel

หากคุณลูกค้ามีอาคารเก่า หรือบ้านเก่า และมีแนวคิด อยากจะสร้างธุรกิจใหม่ๆ ด้วยตัวคุณเอง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาคารเก่า เรามีผู้ออกแบบให้บริการต้องแต่ไปดูพื้นที่ รับโจทย์ จัดวางฟังก์ชั่น ออกแบบตกแต่ง ขึ้นภาพ 3 มิติ และเขียนแบบเพื่อขออนุญาตปรับปรุงอาคาร พร้อมก่อสร้าง


  1. กดขอรับบริการได้ที่ "ขอใบเสนอราคา"
  2. กรอกรายละเอียดอาคารที่ต้องการขอรับบริการ
  3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการเพื่อนำเสนอผู้ออกแบบให้กับลูกค้า
  4. ลูกค้าเลือกผู้ออกแบบ
  5. เจ้าหน้าที่แจ้งราคาค่าจัดทำ
  6. ตกลงทำงาน เซ็นต์สัญญา ผู้ออกแบบพร้อมเข้าไปดูหน้างาน

ราคาค่าออกแบบจะขึ้นอยู่กับสถาปนิก อินทีเรียร์ที่ลูกค้าเลือก

ทั่วประเทศ