<img height='1' width='1' style='isplay:none' src='https://www.facebook.com/tr?id=423993275687510&ev=PageView&noscript=1' />


ออกแบบภูมิทัศน์

บริการออกแบบจัดสวน ทั้งการจัดวางทางเดิน ม้านั่ง สวน น้ำตก น้ำพุ รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสวน เพื่อปรับบ้านให้สวย สดชื่น ด้วยบริการออกแบบ จัดสวนกับภูมิสถาปนิกของ Design Connext


  1. กดขอรับบริการได้ที่ "ขอใบเสนอราคา"
  2. กรอกรายละเอียดอาคารที่ต้องการขอรับบริการ
  3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการเพื่อนำเสนอผู้ออกแบบให้กับลูกค้า
  4. ลูกค้าเลือกผู้ออกแบบ
  5. เจ้าหน้าที่แจ้งราคาค่าจัดทำ
  6. ตกลงทำงาน เซ็นต์สัญญา ผู้ออกแบบพร้อมเข้าไปดูหน้างาน

ราคาค่าออกแบบจะขึ้นอยู่กับสถาปนิก อินทีเรียร์ที่ลูกค้าเลือก

ทั่วประเทศ