สถาปนิก
สถาปนิก
อินทีเรียร์ ดีไซน์เนอร์
อินทีเรียร์ ดีไซน์เนอร์
ภูมิสถาปนิก
ภูมิสถาปนิก
ผู้รับเหมา
ผู้รับเหมา
บ้านพักอาศัย
บ้านพักอาศัย
คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์
คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์
โรงแรม / รีสอร์ท
โรงแรม / รีสอร์ท
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
อาคารสำนักงาน
อาคารสำนักงาน
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
โรงพยาบาล / สถานพักฟื้น
โรงพยาบาล / สถานพักฟื้น
สถานที่ทางวัฒนธรรม / ศาสนา
สถานที่ทางวัฒนธรรม / ศาสนา
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
สถานศึกษา / กีฬา
สถานศึกษา / กีฬา
หอประชุม / นิทรรศการ
หอประชุม / นิทรรศการ
สวน / ภูมิทัศน์ / วางผังโครงการ
สวน / ภูมิทัศน์ / วางผังโครงการห้องนอน

ห้องนั้งเล่น

ห้องครัว

ห้องรับประทานอาหาร

ห้องน้ำ

ห้องทำงาน

ห้องหนังสือ

ห้องแม่บ้าน

ห้องออกกำลังกาย

ห้องเก็บของ

ห้องพระ

โรงจอดรถ

อื่น ๆ
 
กว้าง
ยาว
 
 
 
กว้าง
ยาว
 
 
6 ตร.ม.
16 ตร.ม.
12 ตร.ม.
16 ตร.ม.
6 ตร.ม.
9 ตร.ม.
16 ตร.ม.
6 ตร.ม.
9 ตร.ม.
9 ตร.ม.
12.5 ตร.ม.
12 ตร.ม.ห้องนอน

ห้องนั้งเล่น

ห้องครัว

ห้องรับประทานอาหาร

ห้องน้ำ

ห้องทำงาน

ห้องหนังสือ

ห้องแม่บ้าน

ห้องออกกำลังกาย

ห้องเก็บของ

ห้องพระ

โรงจอดรถ

อื่น ๆ
 
กว้าง
ยาว
 
 
 
กว้าง
ยาว
 
 
30 ตร.ม.
12 ตร.ม.
9 ตร.ม.
9 ตร.ม.
4 ตร.ม.
4.32 ตร.ม.
4.32 ตร.ม.
9 ตร.ม.
16 ตร.ม.


Circulation หมายถึง พื้นที่ทางเดิน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการออกแบบของสถาปนิก
ตามราคาประเมิณค่าก่อสร้างจากมูลนิธิประเมิณค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php
การออกแบบของสถาปนิกจะมีค่าบริการวิชาชีพในการเขียนแบบก่อสร้าง หรือที่เจ้าของบ้านมักคุ้นเคยกันในชื่อเรียกว่า ค่าเขียนแบบ หรือ ค่าจ้างสถาปนิก ซึ่งใน 
“คู่มือสถาปนิก พ.ศ.2547”
 มีแนวปฏิบัติหลายวิธี
See more...
โดยวิธีที่นิยมใช้กันมากคือ การคิดค่าบริการวิชาชีพในอัตราร้อยละจากการประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้จะเป็นค่าก่อสร้างอาคารเท่านั้น ยังไม่รวมค่าตกแต่งภายใน) วิธีการคิดค่าเขียนแบบข้างต้นเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติร่วมกันระหว่างลูกค้าและสถาปนิก แต่ไม่ใช่กฏหมายหรือข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ เพราะอาจมีการต่อรองลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขอื่นๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนและวิธีการนี้ถือได้ว่ามีความเป็นธรรมพอควรกับทั้งลูกค้าและสถาปนิก เพื่อให้สถาปนิกทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อให้เจ้าของบ้านได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี
ดังนั้น หากเรากำลังจะก่อสร้างบ้าน เราจะต้องเตรียมเงินไว้ 0.00 บาท