มองออกไปนอกหน้าต่าง คุณอยากวิวทิวทัศน์แบบไหน ?
ชอบปลูกต้นไม้แบบไหนกันนะ?
ชอบของตกแต่งสวนแบบไหน ?
ทางเดินในสวนจะต้องเป็นแบบไหนดีนะ ?
บรรยากาศแบบไหนที่อยากออกไปนั่งเล่น ?

มองออกไปนอกหน้าต่าง คุณอยากวิวทิวทัศน์แบบไหน ?