คุณชอบนั่งจิบกาแฟในบรรยากาศแบบไหน ?
ห้องแบบนี้แหละที่อยากนั่งเล่นพักผ่อน ?
ห้องนอนที่ชื่นชอบและอยากใช้งานมากที่สุด ?
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ที่อยากพากลับบ้านด้วย ?
แต่งบ้านบรรยากาศแบบนี้ที่ใช่คุณที่สุดเลย

คุณชอบนั่งจิบกาแฟในบรรยากาศแบบไหน ?