คุณชอบสถาปัตยกรรมแบบไหน
บ้านแบบนี้ที่ฝันไว้เลย ?
รูปทรงประตู หน้าต่างที่ชื่นชอบ ?
รูปทรงหลังคาที่ชื่นชอบ ?
ชอบให้ผนังบ้านของคุณเป็นแบบไหน

คุณชอบสถาปัตยกรรมแบบไหน