ดนุพล สุรเกียรติ

3 View(s)
Thailand

| ชื่อ : ดนุพล สุรเกียรติ | ชื่อเล่น : ลม | อาชีพ : สถาปนิก + สามัญวิศวกร(โยธา) , มีใบประกอบวิชาชีพทั้ง กว.และ สถ. | จุดเด่น : มีประสปการณ์ควบคุมงานโครงการหลากหลายสามารถออกแบบและให้คำปรึกษาได้ทั้งในเรื่องฟังก์ชั่นความสวยงามและการเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมและอยู่ในงบประมาณ |

Work Experience
  15Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Restaurant / Café
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
BOQ Service
Structure Design
Construction Consultant
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
Revit
พื้นที่รับบริการ