เศวต กิจวศิน

13 View(s)
Thailand

รับออกแบบตกแต่ง และ ให้คำปรึกษาเรื่องอาคาร สำนักงาน บ้านพักที่อยู่อาศัย

Work Experience
  16Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Hospital / Health care
Cultural
Industrial / Infrastructure
Educational / Sport
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
พื้นที่รับบริการ