นายธีรสรรพ์ ทองนวล

10 View(s)
Thailand

Work Experience
  7Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Hospital / Health care
Cultural
Educational / Sport
Convention / Exhibition
Lanscape / Master planing
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
Photography
3D Perspective
Lighting Design
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ