นายอัธพล ชูจิตต์

190 View(s)
Thailand

การทำงานอย่างมีขั้นตอนผสมผสานจนเกิดเป็นความคิดชนิดใหม่ ที่มี “ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นแก่นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นหลัก และได้ถูกพัฒนารูปแบบและความสวยงามขึ้นตามความเชื่อ แนวความคิด และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นตามยุคสมัย

Work Experience
  8Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Cultural
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
Revit
V-Ray
พื้นที่รับบริการ