Landscapefreelance

52 ครั้ง
ไทย

งานวางผังสวนเกษตร รีสอร์ท บ้านพักอาศัยกึ่งสวนเกษตร และงานออกแบบภูมิทัศน์ทุกประเภท .....นึกถึงเรา ปรึกษาฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประสบการณ์ทำงาน
  24ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์
อาคารสำนักงาน
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
บริการที่รับเพิ่มเติม
พื้นที่รับบริการ
Small house
2020

บ้านพักตากอากาศหลักเล็ก ชั้นเดียว เน้นความเรียบง่ายของแต่ละวัสดุ มาผสมผสานกันจนดูมีสไตล์