Landscapefreelance

52 ครั้ง
ไทย

งานวางผังสวนเกษตร รีสอร์ท บ้านพักอาศัยกึ่งสวนเกษตร และงานออกแบบภูมิทัศน์ทุกประเภท .....นึกถึงเรา ปรึกษาฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประสบการณ์ทำงาน
  24ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านเดี่ยว
โครงการบ้านจัดสรร / ทาวน์เฮ้าส์
โรงแรม / รีสอร์ท
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
บริการที่รับเพิ่มเติม
พื้นที่รับบริการ