กานต์ชนก ภู่ระหงษ์

775 View(s)
Thailand

สถาปนิกอิสระ รับออกแบบงานและให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความงามที่มีประโยชน์ใช้สอยและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด

Work Experience
  2019Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Office Building
Commercial / Retail
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
3D Perspective
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
Revit
V-Ray
พื้นที่รับบริการ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก