สตูดิโอ เอ ทเวนตี้ ไนน์ จำกัด

77 View(s)
Thailand

บริษัท สตูดิโอ เอ ทเวนตี้ ไนน์ จำกัด มีประสบการณ์การทำงาน ในการออกแบบโครงการ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม และการพัฒนาแบบ ตลอดจนจัดทำแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีความเชี่ยวชาญในงานสถาปัตยกรรม และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงโครงการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ และเป็นที่ปรึกษางานด้านการออกแบบครบวงจร จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญของกระบวนการออกแบบ ประสานงานในทุกระบบ ทุกขั้นตอนของกระบวนการการก่อสร้าง ทำให้เข้าใจถึงสำคัญของการออกแบบรายละเอียด สามารถสื่อสารประสานงานในทุกระบบ ตลอดจนต้องการในการลดความยุ่งยากในการก่อสร้าง

Work Experience
  12Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Hospital / Health care
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
Construction Consultant
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
Revit
พื้นที่รับบริการ