ยุทธนา Panthong

24 View(s)
Thailand

ดูแลงานด้านออกแบบตกแต่ภายในและภายนอก ทั้งงานด้านออกแบบและผลิต รวมถึงงานด้านการ บริหารการตลาดและสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า

Work Experience
  4Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Cultural
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
BOQ Service
Photography
3D Perspective
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ