พิพัฒน์ เต็มสกุล

28 View(s)
Thailand

DETAIL DESIGN ARCHITECTURE / SKETCH UP RENDER

Work Experience
  19Year
Interesting job
Residential
Commercial / Retail
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
3D Perspective
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
พื้นที่รับบริการ