พงษ์ศักดิ์ คงสตรี

67 View(s)
Thailand

" พวกเราจะสร้างสื่งที่คุณฝัน "

Work Experience
  21Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
BOQ Service
3D Perspective
Structure Design
Construction Consultant
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
Revit
V-Ray
พื้นที่รับบริการ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก