Likhit Design Studio

76 View(s)
Thailand

Likhit design studio co.,ltd. ก่อเริ่มก่อตั้งบริษัทตั้งแต่ 2014. รับงานออกแบบสถาปัตยกรรม บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้า โรงแรม/รีสอร์ท และงานภูมิสภาปัตยกรรม ลักษณะงานออกแบบของเราจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของความีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยควบคู่ไปกับความเหมาะสมในการอยู่อาศัย ทีมงานของเรามีความชำนาญในงานโรงแรมเป็นพิเศษ

Work Experience
  5Year
Interesting job
Residential
Restaurant / Café
Office Building
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
พื้นที่รับบริการ