SPACE | STORY | STUDIO

29 ครั้ง
ไทย

ประสบการณ์ทำงาน
  16ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านเดี่ยว
อพาร์ทเม้นท์ / คอนโดมิเนียม
อาคารสำนักงาน
โรงแรม / รีสอร์ท
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
คอมมูนิตี้มอลล์ / ห้างสรรพสินค้า
บริการที่รับเพิ่มเติม
Lighting Design
Structure Design
System Engineer
พื้นที่รับบริการ