เตชะ นาถพรายพันธุ์

39 View(s)
Thailand

Work Experience
  
Interesting job
Residential
Hotel / Resort
Commercial / Retail
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ