คมน์ชนก เธียรอนันท์

80 View(s)
Thailand

นอกจากออกแบบแล้ว ก็สามารถทำ Feasibility study โครงการได้

Work Experience
  5Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ