jiraphan jindawong

24 ครั้ง
ไทย

Architectural Visualization And Animation

ประสบการณ์ทำงาน
  9ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์
โรงแรม / รีสอร์ท
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
อาคารสำนักงาน
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
โรงพยาบาล / สถานพักฟื้น
สถานที่ทางวัฒนธรรม / ศาสนา
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
บริการที่รับเพิ่มเติม
3D Perspective
พื้นที่รับบริการ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้