ณัฐเดช ศิวาวุธ

65 View(s)
Thailand

ทำงานได้หลายรูปแบบ หลายสไตล์ การตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา

Work Experience
  16Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Commercial / Retail
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
พื้นที่รับบริการ