ทวีศักดิ์ วัฒนชัย

16 ครั้ง
ไทย

มีประสบการณ์ในการออกแบบตกแต่งภายในโรงพยาบาล ทั้งรัฐและเอกชน มากกว่า 18 ปี มีความเข้าใจใน flowของ โรงพยาบาลเป็นอย่างดี มีทีมงานที่เข้าใจการออกแบบ โรงพยาบาล

ประสบการณ์ทำงาน
  18ปี
ประเภทงานที่รับ
โรงพยาบาล / สถานพักฟื้น
บริการที่รับเพิ่มเติม
พื้นที่รับบริการ