ฉันท์ทัต ดอกดวง

190 View(s)
Thailand

4i DESIGN เราออกแบบในความต้องการของผู้ใช้งานและบริบทโดยรอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด คิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆ พัฒนาเปิดมุมมองการออกแบบเพื่อสื่อสารให้ผู้ใช้งานเข้าใจในทุกตารางวา ของอาคารว่าเราจะสื่ออะไรลงไปในแบบ และยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอาคารทุกประเภท และหาความเป้นไปได้ของโครงการต่างๆ มีความรับผิดชอบต่องานและวิชาชีพสถาปนิก

Work Experience
  3Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Hospital / Health care
Cultural
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
Revit
V-Ray
พื้นที่รับบริการ