B.arch Thailand

180 ครั้ง
ไทย

การออกแบบที่คิด-และใช้ความแตกต่างเพื่อดึงความต่างมาเป็นจุดขายให้โครงการและงานสถาปัตยกรรม.

ประสบการณ์ทำงาน
  9ปี
ประเภทงานที่รับ
อาคารสำนักงาน
สถานที่ทางวัฒนธรรม / ศาสนา
บริการที่รับเพิ่มเติม
Structure Design
Construction Consultant
พื้นที่รับบริการ