Decimal Design

89 ครั้ง
ไทย

บริษัท เดซิมอล ดีไซน์ เป็นการรวมกลุ่มของสถาปนิก ภูมิสถาปนิก ที่ต้องการจะสร้างงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแต่ละโครงการโดยเฉพาะ โดยในการออกแบบจะคำนึงถึงรูปแบบงานสถาปัตยกรรม การจัดวางอาคาร ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ตั้งโครงการ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม

ประสบการณ์ทำงาน
  17ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์
โรงแรม / รีสอร์ท
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
อาคารสำนักงาน
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
สถานที่ทางวัฒนธรรม / ศาสนา
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
บริการที่รับเพิ่มเติม
พื้นที่รับบริการ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้