ชวิศ พฤฒิกุล

0 ครั้ง
ไทย

ประสบการณ์ทำงาน
  1ปี
ประเภทงานที่รับ
สวน / ภูมิทัศน์ / วางผังโครงการ
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
BOQ Service
Photography
3D Perspective
Lighting Design
Construction Consultant
พื้นที่รับบริการ
Mahachai Beauty Clinic
2017

งาน Renovate ร้านค้าเดิมเป็นคลินิกเสริมความงาม