วณิชย์ ชิดไล้

87 ครั้ง
ไทย

เรามีความตั้งใจ สร้างผลงานสถาปัตยกรรม ที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สง่างาม มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ประสบการณ์ทำงาน
  5ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
3D Perspective
พื้นที่รับบริการ