เฮ้าส์ออฟอาร์คิเต็ค จำกัด

40 View(s)
Thailand

ขอบเขตการให้บริการ 1. ออกแบบสถาปัตยกรรม 2. ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3. ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4. ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 5. ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างระบบประกอบอาคาร 6. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ของอาคาร) 7. ออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน 8. จัดทำแบบก่อสร้าง ระบบ 2 มิติและ 3 มิติ (BIM)

Work Experience
  27Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Hospital / Health care
Cultural
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
Revit
V-Ray
พื้นที่รับบริการ
the kees resort and spa
2010

project : The Kees Resort and Spa @ Patong Beach ,Phuket architect : oracle architect co.,ltd. interior : oracle architect co.,ltd. landscape architect : b.u.d design studio co.,ltd. credit : https://www.thekeeresort.com/