วีรศักดิ์ ศรีเมือง

63 View(s)
Thailand

ออกแบบงาน landscape ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง - conceptual design - master plan - perspective ในส่วนของงาน ออกแบบจะจัดส่งในรูปแบบของไฟล์ JPG หรือ PDF Drawing Package สำหรับงานก่อสร้าง landscape ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ในส่วนของงานเขียนแบบ จะจัดส่งในรูปแบบของไฟล์ PDF ให้ก่อนเพื่อตรวจรับงานหากไม่มีการแก้ไขใดๆ จะจัดส่งไฟล์ที่สมบูรณ์ในรูปแบบของ DWG ขึ้นโมเดล อาคาร งานสวน ด้วย sketchUP ในส่วนของงานขึ้น Model จะจัดส่งให้ในรูปแบบของไฟล์ JPG ให้ก่อนเพื่อตรวจรับงาน หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม จะจัดส่งไฟล์ต้นฉบับให้ *หมายเหตุ ทุกงานสามารถปรับแก้ไขได้ 3 ครั้ง ก่อนส่ง Final (ต้องไม่ปรับแก้ไขงานดีไซน์ใหม่ทั้งหมด) หากมีการแก้ไขเกินกว่าที่ตกลงกันจะมีค่าส่วนต่างตามปริมาณงาน พร้อมทั้งบริการรับจัดสวนครบวงจร -วางระบบน้ำ สปริงเกลอร์ -ระบบดวงโคมส่องสว่าง -งานก่อสร้างต่อเติมระเบียง,ศาลา -งานบ่อน้ำ,น้ำตก -งานสวนแนวตั้ง

Work Experience
  9Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Cultural
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
3D Perspective
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ