สาธิต สุขสกุลปัญญา

168 View(s)
Thailand

Lanna style บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ บ้านรูปแบบล้านนา พื้นถิ่น

Work Experience
  3Year
Interesting job
Residential
Restaurant / Café
บริการที่รับเพิ่มเติม
3D Perspective
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ
ภาคเหนือ