วีระศักดิ์ แซ่อี่

33 View(s)
Thailand

ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน เรียนรู้ตลอดเวลา

Work Experience
  29Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Office Building
Commercial / Retail
Cultural
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
พื้นที่รับบริการ