นัท เทียมตระกูล

173 View(s)
Thailand

นักออกแบบและสถาปนิกอิสระ (เมืองทอง) ทำงานภายใต้ concept "งานห่วย งานช้า ราคาแพง" ด้วยวิธีคิดของผม ประเภทงานที่ทำ -งานออกแบบอาคาร (ยกเว้นอาคารสูงและอาคารใหญ่พิเศษ) -งานเก็บข้อมูลทางสถาปัตเบื้องต้นของอาคาร (มีค่าERROR วัดโดยสายวัด,ใช้ทีมเฉพาะกิจบางครั้งมีบางครั้งไม่มี) -งานหน้า Site งาน (ไม่ประจำSite) -มีทีมวิศวกรโยธาที่ร่วมงานกันประจำ -(งานสารพัดรับจ้าง) -ใช้จักรยานในการเดินทาง (ถ้าไม่ไกล)

Work Experience
  5Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Commercial / Retail
Cultural
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
พื้นที่รับบริการ