เริ่มประเมินพื้นที่ใช้สอย และราคาบ้านพักอาศัย
Bedroom

Living room

Kitchen

Dinning room

Bathroom

Warking room

Library

Housekeeper's room

Fitness room

Store room

Tabernacle

Garage

Other
 
กว้าง
ยาว
 
 
 
กว้าง
ยาว
 
 
6 ตร.ม.
16 ตร.ม.
12 ตร.ม.
16 ตร.ม.
6 ตร.ม.
9 ตร.ม.
16 ตร.ม.
6 ตร.ม.
9 ตร.ม.
9 ตร.ม.
12.5 ตร.ม.
12 ตร.ม.Bedroom

Living room

Kitchen

Dinning room

Bathroom

Warking room

Library

Housekeeper's room

Fitness room

Store room

Tabernacle

Garage

Other
 
กว้าง
ยาว
 
 
 
กว้าง
ยาว
 
 
30 ตร.ม.
12 ตร.ม.
9 ตร.ม.
6 ตร.ม.
4 ตร.ม.
4.32 ตร.ม.
4.32 ตร.ม.
9 ตร.ม.
16 ตร.ม.


Circulation หมายถึง พื้นที่ทางเดิน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการออกแบบของสถาปนิก
ตามราคาประเมิณค่าก่อสร้างจากมูลนิธิประเมิณค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย http://www.thaiappraisal.org/thai/value/value.php
การออกแบบของสถาปนิกจะมีค่าบริการวิชาชีพในการเขียนแบบก่อสร้าง หรือที่เจ้าของบ้านมักคุ้นเคยกันในชื่อเรียกว่า ค่าเขียนแบบ หรือ ค่าจ้างสถาปนิก ซึ่งใน 
“คู่มือสถาปนิก พ.ศ.2547”
 มีแนวปฏิบัติหลายวิธี
See more...
โดยวิธีที่นิยมใช้กันมากคือ การคิดค่าบริการวิชาชีพในอัตราร้อยละจากการประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น (ซึ่งค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้จะเป็นค่าก่อสร้างอาคารเท่านั้น ยังไม่รวมค่าตกแต่งภายใน) วิธีการคิดค่าเขียนแบบข้างต้นเป็นมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติร่วมกันระหว่างลูกค้าและสถาปนิก แต่ไม่ใช่กฏหมายหรือข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ เพราะอาจมีการต่อรองลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขอื่นๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม สัดส่วนและวิธีการนี้ถือได้ว่ามีความเป็นธรรมพอควรกับทั้งลูกค้าและสถาปนิก เพื่อให้สถาปนิกทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพื่อให้เจ้าของบ้านได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี
ดังนั้น หากเรากำลังจะก่อสร้างบ้าน เราจะต้องเตรียมเงินไว้ 0.00 บาท
 
 

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการจากทาง Design Connext