ขวัญชัย ธนากรวิเศษ

12 View(s)
Thailand

รับออกแบบตกแต่งภายในโดย interior designer ด้วยประสบการ์ณ 20 ปี

Work Experience
  21 Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Hospital / Health care
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
BOQ Service
3D Perspective
Type
New build
Renovate
Program & Tool
พื้นที่รับบริการ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้