พิชิตชัย แสนณรงค์

52 View(s)
Thailand

สวัสดีครับ - จบจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ประสบการ์ณฝึกงานจากบริษัท Somdoon Architect - มีความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ และทำภาพ 3d Perspective ได้อย่างเชี่ยวชาญ

Work Experience
  2 Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Educational / Sport
Lanscape / Master planing
บริการที่รับเพิ่มเติม
Photography
3D Perspective
Type
New build
Renovate
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก