ยุทธนา Panthong

94 View(s)
Thailand

ให้บริการด้านงานออกแบบและตกแต่งภายใน ทั้งด้านออกแบบและก่อสร้าง ประสบการณ์ทำงานทางด้าน เฟอร์นิเจอร์ 5 ปีร่วมถึงด้านออกแบบภายใน ปัจจุบัน ดูแลงานออกแบบให้กับลูกค้า และ ควบคุมดูและงานผลิต ทั้งเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง อาคาร สำนักงาน โรงแรม และบ้านพักอาศัย ร่วมทั้งทำการตลาดให้กับลูกค้า แบรนด์ด้านอาหาร กาแฟ ธุรกิจ ที่เน้นการทำการตลาดด้านสื่อ

Work Experience
  6 Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Cultural
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
BOQ Service
Photography
3D Perspective
Type
New build
Renovate
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้