CRAFT ARCHITECT

1k View(s)
Thailand

เราคือทีม สถาปนิก , อินทีเรียดีไซน์เนอร์ และ ผู้รับเหมาอิสระ ผู้ยินดีให้คำปรึกษา , ออกแบบ , แบบสำเร็จรูป เเละ ก่อสร้างสถาปัตยกรรมตลอดจนงานออกแบบภายใน โดยงานหลักของเราคือการออกแบบบ้านพักอาศัย เเละอาคารขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ทั้งนี้ทั้งนั้น เราเชื่อว่า บ้าน คือ ความสุข ดังนั้น งานออกแบบของเราจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสุขให้เจ้าของโครงการเป็นอันดับเเรก บ้านที่พอดีกับตัวเจ้าของที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานที่สามารถจับต้องได้ ตลอดจนสร้างความสะดวกสบายในขั้นตอนการดำเนินงานตลอดช่วงเวลาของการทำงาน เพื่อให้เจ้าของโครงการเเละผู้เกี่ยวของได้มั่นใจว่า ความสุขที่เรียกว่า บ้าน สามารถรู้สึกเเละสัมผัสได้ง่ายกว่าที่คิด

Work Experience
  
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Type
New build
Renovate
Program & Tool
พื้นที่รับบริการ
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก