อดิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์

428 View(s)
Thailand

สวัสดีครับ ผม อดิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ทำอาชีพ FREELANCE INTERIOR ขอบคุณครับ

Work Experience
  11Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Cultural
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Type
New build
Renovate
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
V-Ray
พื้นที่รับบริการ