<img height='1' width='1' style='isplay:none' src='https://www.facebook.com/tr?id=423993275687510&ev=PageView&noscript=1' />

News & Activities

February 10, 2021

"UNIQUE THE SPACE" Design Contest 2021
"UNIQUE THE SPACE" Design Contest 2021

ขอเชิญร่วมส่งผลงาน ออกแบบบ้านหรืออาคารภายใต้ธีม Smart Materials/Sustainable/New Normal ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 21 เท่านั้น ประกาศผู้เข้ารอบ : 7 เม.ย. 21 ตัดสิน มอบรางวัล และร่วมเสวนาประสาเต็คกับคณะกรรมการทั้งสอง : แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขอเชิญร่วมส่งผลงาน ออกแบบบ้านหรืออาคารภายใต้ธีม Smart Materials/Sustainable/New Normal ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 21 เท่านั้น ประกาศผู้เข้ารอบ : 7 เม.ย. 21 ตัดสิน ...


February 13, 2021

โปรโมชันส่วนลดสำหรับเจ้าของบ้านและสถาปนิก
โปรโมชันส่วนลดสำหรับเจ้าของบ้านและสถาปนิก

สิทธิประโยชน์และส่วนลดมีจำนวนจำกัด
สิทธิประโยชน์และส่วนลดมีจำนวนจำกัด


June 5, 2020

เชิญชวนสถาปนิกร่วมสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ ชิงรางวัล iPhone 11 Pro
เชิญชวนสถาปนิกร่วมสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ ชิงรางวัล iPhone 11 Pro

“Unique The (Community) Space Design Contest” โดยออกแบบ Community Center ภายใต้เงื่อนไขการรักษาระยะความห่างอย่างมีเอกลักษณ์!
“Unique The (Community) Space Design Contest” โดยออกแบบ Community Center ภายใต้เงื่อนไขการรักษาระยะความห่างอย่างมีเอกลักษณ์!


October 1, 2020

ประกาศรางวัลกิจกรรม "ค้นหาสไตล์บ้านในฝัน" ลุ้นรับบัตรสตาร์บัค
ประกาศรางวัลกิจกรรม "ค้นหาสไตล์บ้านในฝัน" ลุ้นรับบัตรสตาร์บัค

ประกาศผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับ Design Connext
ประกาศผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับ Design Connext


September 15, 2020

Renovate : Something More ... Design
Renovate : Something More ... Design

รู้จักกับเทคโนลียีที่จะทำให้การปรับปรุงและต่อเติมบ้านได้อะไรมากกว่าความสวยงาม พร้อมทำความรู้จักระบบผนังและฝ้าเพดานยุคใหม่
รู้จักกับเทคโนลียีที่จะทำให้การปรับปรุงและต่อเติมบ้านได้อะไรมากกว่าความสวยงาม พร้อมทำความรู้จักระบบผนังและฝ้าเพดานยุคใหม่


October 6, 2020

Challenge Of Renovation
Challenge Of Renovation

Design Talk "VASU VIRAJSILP"
Design Talk "VASU VIRAJSILP"


November 4, 2020

ประกาศรางวัลกิจกรรม "ค้นหาสไตล์บ้านในฝัน#2" ลุ้นรับบัตรสตาร์บัค
ประกาศรางวัลกิจกรรม "ค้นหาสไตล์บ้านในฝัน#2" ลุ้นรับบัตรสตาร์บัค

Design Connext ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสุกกับกิจกรรม ลุ้นรับบัตรสตาร์บัคฟรี ! เพียงแค่คุณเล่น QUIZ ค้นหาสไตล์บ้าน และสมัครสมาชิกกับเรา
Design Connext ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมสุกกับกิจกรรม ลุ้นรับบัตรสตาร์บัคฟรี ! เพียงแค่คุณเล่น QUIZ ค้นหาสไตล์บ้าน และสมัครสมาชิกกับเรา