ข้อมูลเบื้องต้น

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการรักษาสิทธ์ของท่าน การติดต่อกลับในการแจ้งรายละเอียดงาน กับทาง Design Connext1
สมาชิกในบ้าน
คน
2
ห้องนอน
ห้อง
ห้องน้ำ
ห้อง
3
บ้านมีกี่ชั้น
ชั้น
4
ชั้น 1 มีห้องนอนกี่ห้อง
ห้อง
5
มีที่จอดรถ
คัน

ข้อมูลเบื้องต้น

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการรักษาสิทธ์ของท่าน การติดต่อกลับในการแจ้งรายละเอียดงาน กับทาง Design Connext