นวพรรษ์ เรืองศรี

30 ครั้ง
ไทย

สถ.บ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับออกแบบ เขียนแบบและทำงานพรีเซนเทชั่น(Graphic,Perspective)

ประสบการณ์ทำงาน
  0ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
3D Perspective
พื้นที่รับบริการ