พิพัฒน์ เต็มสกุล

15 ครั้ง
ไทย

DETAIL DESIGN ARCHITECTURE / SKETCH UP RENDER

ประสบการณ์ทำงาน
  19ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านเดี่ยว
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
รีโนเวท
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
3D Perspective
พื้นที่รับบริการ