ชิดพันธุ์ วัฒนพรมงคล

21 ครั้ง
ไทย

สำนักออกแบบทศภูมิ (Dasabhumi design studio : DDs) - สถาปนิกออกแบบอาคารเพื่อธุรกิจ และอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น อพาร์ทเมนต์ โรงแรม สำนักงาน ร้านค้า เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย ประหยัดค่าไฟฟ้า รักษาสุขภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร -ในโลกยุคดิจิตอลที่มีประชากรเจ็ดพันล้านคนกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดและกำลังลดน้อยลงทุกวัน การพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอเพียง เป็นวิถีทางสู่อิสรภาพในการใช้ชีวิตอย่างสงบและมีความสุขทั้งกายและใจ ก่อกำเนิดเป็นวิถีชีวิตซึ่งรับรู้ เชื่อมโยง และทราบซึ้งในความต่างของแต่ละบุคคล ธรรมชาติของโลก และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆโดยรอบด้าน เกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนและพอเพียง ที่รู้จักพอประมาณและมีเหตุผลในการก่อสร้าง มีการสร้างภูมิคุ้มกันผลกระทบด้านต่างๆ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นในท้ายที่สุด - เราเป็นทีมงานออกแบบที่เชื่อในแนวคิดของการพึ่งพาอาศัยกันของสรรพสิ่ง เราจึงพยายามอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานที่งดงาม มีความยั่งยืน พอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน โดยเฉพาะงานออกแบบเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน โชว์รูม เป็นต้น และอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ช่วยท่าน ประหยัดค่าไฟฟ้า รักษาสุขภาพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมิตรกับธรรมชาติ ด้วยบริการระดับมืออาชีพและเป็นสากล เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย - จากความเชื่อดังกล่าวเราจึงมีความตั้งใจที่จะเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวความคิดดังกล่าวให้แก่สังคม ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ของเราเองและที่เรารวบรวมมาจากผู้รู้ท่านอื่นๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างชุมชนที่สงบสันติและเป็นสุข พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอเพียง - ถ้าท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามประการใด กรุณาติดต่อทาง E-mail หรือโทรมาสอบถามได้ครับ Tel : 081-763-7299 E-mail : dasabhumi@gmail.com Portfolio : https://www.slideshare.net/dasabhumi/dds-port-620521-half-watermark Facebook page : https://www.facebook.com/dasabhumi Dasabhumi Design Studio (DDs) - Nowadays, there are almost seven billions people are living on earth who are consuming limited and decreasing natural resources. Sufficient living is a way toward peaceful and happy health and soul. This can lead us to a lifestyle which encourages us to recognize and appreciate individuality, nature, and relativity all around. This idea can be applied to sustainable and sufficient architecture which bases on reasonable and harmless decision. It immunizes us from self-destruction and natural disaster. Last but not least, it will create a generous community of mankind. - We are a design team which believes in concept of interdependence among all. As the result, we extremely put our afford in solving our customers' requirements by creating beauteous, sustainable, sufficient, and environmental friendly building and product. Professionally and carefully, we pay attention to commercial design ( for example - shop, restaurant, office, showroom, etc.) and green building which help you reduce your electricity bill payment, healthy, and environmental friendly. Also, we offer international expert service to all customers, especially, Asian countries. - According to this belief, we are trying to share knowledges about sustainable and sufficient lifestyle to the society both our own know how's and other gurus' lessons through many medias. We believe that our affords can create peaceful and happy community of sufficient dwelling, eating, utilizing, and spending. - Please, feel free to send an E-mail or call us if you have any question. Tel : 081-763-7299 E-mail : dasabhumi@gmail.com Portfolio : https://www.slideshare.net/dasabhumi/dds-port-620521-half-watermark Facebook page : https://www.facebook.com/dasabhumi

ประสบการณ์ทำงาน
  14ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
โรงแรม / รีสอร์ท
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
อาคารสำนักงาน
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
สถานที่ทางวัฒนธรรม / ศาสนา
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
BOQ Service
Photography
3D Perspective
พื้นที่รับบริการ