นาย​ เขมศศิ แก้วโภคา

16 ครั้ง
ไทย

รับงานคำนวณออกแบบโครงสร้างพร้อมทั้งเขียนแบบแล้วเสร็จ​ ทั้งเพื่อการก่อสร้างและขออนุญาต​ รับงานขนาดเล็กถึงกลาง​ เช่นบ้าน​ อาคารสำนักงาน​ อพาทเม้นท์

ประสบการณ์ทำงาน
  10ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
BOQ Service
โปรแกรมที่ใช้ทำงาน
AutoCAD
พื้นที่รับบริการ