MNK

10 ครั้ง
ไทย

รับออกแบบ สถาปัตย์ อินทีเรีย งานคุณภาพ ตั้งใจไม่ทิ้งงานค่ะ สนใจขอport folio เพิ่มเติมได้ค่ะ

ประสบการณ์ทำงาน
  16ปี
ประเภทงานที่รับ
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
3D Perspective
พื้นที่รับบริการ