เฮ้าส์ออฟอาร์คิเต็ค จำกัด

17 ครั้ง
ไทย

ขอบเขตการให้บริการ 1. ออกแบบสถาปัตยกรรม 2. ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3. ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4. ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 5. ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้างระบบประกอบอาคาร 6. จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ของอาคาร) 7. ออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน 8. จัดทำแบบก่อสร้าง ระบบ 2 มิติและ 3 มิติ (BIM)

ประสบการณ์ทำงาน
  27ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านเดี่ยว
โครงการบ้านจัดสรร / ทาวน์เฮ้าส์
อพาร์ทเม้นท์ / คอนโดมิเนียม
อาคารสำนักงาน
โรงแรม / รีสอร์ท
โรงพยาบาล
คอมมูนิตี้มอลล์ / ห้างสรรพสินค้า
บริการที่รับเพิ่มเติม
พื้นที่รับบริการ