ปรัชญา สนิสุริวงษ์

20 ครั้ง
ไทย

ประสบการณ์ทำงาน
  6ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
บริการที่รับเพิ่มเติม
พื้นที่รับบริการ