Anusha Chandrashekar

19 ครั้ง
อินเดีย

Hey ! I am Anusha Chandrashekar , Architect based from Bangalore , Karnataka . I am passed out from UVCE , I am a creative head trying to add on the environment into the design. I am specialised in both Architecture as well as interior projects . Looking forward to hear from you.

ประสบการณ์ทำงาน
  
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์
โรงแรม / รีสอร์ท
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
อาคารสำนักงาน
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
บริการที่รับเพิ่มเติม
พื้นที่รับบริการ